no-img
مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید

مقاله جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ


مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

adsads

ادامه مطلب

ZIP
مقاله جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ
zip
مرداد ۳۱, ۱۳۹۵

مقاله جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ


فهرست مطالب

مقدمه ۳
اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ ۴
انواع روشهای جوشکاری با گاز خنثی ۶
مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری TIG 9
راه‌اندازی یک کارگاه جوشکاری TIG 12
ایجاد قوس ۱۴
طرز کار جوشکاری به روش GTAW ( TIG) 16
طرز کار جوشکاری به روش GTAW (TIG) 19
آماده سازی کار برای انجام جوشکاری ۲۱
نحوه انجام جوش MIG 22
اصول کار جوشکاری به روش GMAW (MIG) 26
روشهای مختلف جوشکاری MIG 28
روش اسپری یا ذره پاشی ۲۹
روش انتقال عمقی (قطره پاشی) ۳۱
کارگاه جوشکاری MIG 32
مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری MIG 34
راه اندازی کارگاه ۳۵
عملیات جوشکاری ۳۷
جوشکاری MIG با روش اتصال کوتاه ۳۹
جوشکاری TIG به روش اتصال کوتاه ۴۰
تکنیک های جوشکاری TIG 42
جوشکاری MIG با سیم جوش روپوش دار ۴۴
جوشکاری با قوس‌الکتریکی در پناه گاز محافظ و به کمک الکترودزغالی ۴۵
نقطه جوش با استفاده از گاز محافظ ۴۶
مروری درباره دستورات حفاظتی ۴۷

 

مقدمه. ۳

اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ… ۴

انواع روشهای جوشکاری با گاز خنثی… ۶

مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری TIG… ۹

راه‌اندازی یک کارگاه جوشکاری TIG… ۱۲

ایجاد قوس…. ۱۴

طرز کار جوشکاری به روش GTAW ( TIG). 16

طرز کار جوشکاری به روش GTAW (TIG). 19

آماده سازی کار برای انجام جوشکاری… ۲۱

نحوه انجام جوش MIG… ۲۲

اصول کار جوشکاری به روش GMAW (MIG). 26

روشهای مختلف جوشکاری MIG… ۲۸

روش اسپری یا ذره پاشی… ۲۹

روش انتقال عمقی (قطره پاشی) ۳۱

کارگاه جوشکاری MIG… ۳۲

مرتب کردن یک کارگاه جوشکاری MIG… ۳۴

راه اندازی کارگاه. ۳۵

عملیات جوشکاری… ۳۷

جوشکاری MIG با روش اتصال کوتاه. ۳۹

جوشکاری TIG به روش اتصال کوتاه. ۴۰

تکنیک های جوشکاری TIG… ۴۲

جوشکاری MIG با سیم جوش روپوش دار. ۴۴

جوشکاری با قوس‌الکتریکی در پناه گاز محافظ و به کمک الکترودزغالی… ۴۵

نقطه جوش با استفاده از گاز محافظ… ۴۶

مروری درباره دستورات حفاظتی… ۴۷

مقدمه

تجربه نشان داده که درصورتیکه بتوانیم از ورود هوا به منطقه جوش پیشگیری کنیم جوش از خواص شیمیائی و فیزیکی بهتری برخوردار خواهد بود. در این جا کلمه هوا به مخلوطی از گازهای اکسیژن هیدروژن نتیتروژن و بخار آب که همگی باعث کاهش کیفیت جوش می شوند اطلاق می گردد. باید اضافه کرد که اکسیدهای فلزی و گرد و غبار و ذرات پراکنده در هوا نیز باعث کاهش کیفیت جوش می گردند.

در بسیاری از مراحل جوشکاری با قوس الکتریکی و همچنین لحیم کاری و لحیم کاری سخت گازهای حاصل از سوختن پوشش الکترودها و همچنین گازهائی که مخصوص این کار پیش بینی شده اند از ورود و تماس هوا و دیگر عناصر مضر به منطقه جوش جلوگیری می کنند.

 

اصول اساسی جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ

اصول کار این طریقه جوشکاری بسیار ساده است. الکترودگیر که در اینجا به آن تفنگ یا مشعل هم گفته می شود طوری طراحی شده که علاوه برالکترود جریانی از یک گاز خنثی مانند بی اکسیدکربن هلیوم یا آرگون را نیز از خود عبور می دهد.

غرض اصلی از استفاده از یک گاز محافظ درخلال جوشکاری درامان نگهداشتن فلز مذاب از ورود و تماس اکسیژن هوا و سایر گازهای مزاحم موجود در آن به منطقه جوش می باشد. در این طریقه با حذف اکسیداسیون وسیار ناخالصی های موجود جوشکاری بر روی فلزاتی که با سایر طرق جوشکاری غیرممکن و یا بسیار دشوار است ممکن می گردد. این طریقه جوشکاری با روش دستی خودکار و نیمه خودکار مرسوم و متداول است. در این قسمت روشهای دستی و نیمه خودکار مورد بررسی قرارگرفته و بحث درباره طریقه اتوماتیک به بخش دیگری موکول می شود.

درموقع کار با این روش جوشکاری گازی که از داخل الکترودگیر عبور می کند و اطراف الکترود را در برمی گیرد به محض خروج از الکترودگیر آتمسفر محیط را با فشار پس زده و الکترود قوس و منطقه مذاب را از ورود هوای اطراف در امان نگهمیدارد.

 ads

درباره نویسنده

admin 19275 نوشته در مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید