no-img

مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

adsads

ادامه مطلب

ZIP
مقاله در مورد غشاء
zip
شهریور ۷, ۱۳۹۵

مقاله در مورد غشاء


فرمت : WORD                  تعداد صفحه : ۶۴

چكيده

امروزه برای توليد انرژی الکتريکی که در خانه ها و وسايل نقليه استفاده می شود ناگزير به استفاده از تکنولوژی های جديد برای صرفه جويی بيشتر در انرژی هستيم.يکی از روشهای توليد انرژی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است استفاده از   fuel cell  يا پيل سوختی است که از جهات بازده بيشتر برای توليد انرژی:آلودگی کمتر محيط زيست وعمر طولانی که دارند:بسيار مطلوبتر ازسايروسايل  تبديل انرژی مثل توربين گازی:موتور بنزينی وباتری هستند. پيل سوختی را ميتوان وسيله ای دوستدار محيط زيست ناميد  :چرا که باتوجه به واکنشی که در آن روی ميدهد: تنها چيزی که از خود به جای می گذارد آب است( وقتی که سوخت آن هيدروژن باشد).اگر چه هيدروژن خالص يک سوخت عالی برای پيل سوختی است : اما تهيه :ذخيره سازی وتوزيع چنين سوختی به عنوان يک مسئله مطرح می شود. به عنوان يک راه حل عملی : پيشنهادميشود:هيدروژنی که در پيل سوختی به کار مي رود از واکنش رفرمينگ سوختهای در دسترس  مثل متانول :گاز طبيعی :بنزين وگازوئيل تهيه شود.رفرمينگ بخار  (SR) : اکسيداسيون جزئی (POX)  ورفرمينگ   Auto  thermal (ATR) سه فرايند اصلی رفرمينگ برای توليد هيدروژن هستند.

يکی از مسايل مهمی که در پيل سوختی وجود دارد :خلوص هيدروژن  است . حتی مقدارکمیCO در داخل هيدروژن (مثلا”بيشتر از ۱۰ppm  ) شديدا” باعث تخريب کاتاليست موجود در پيل سوختی  می شود. يکی  از روشهايی که می توان به وسيلهء آن  COای که در گاز سنتزی ريفرمر توليد می شود را از بين برد :واکنش WGS است که با تبديل CO به CO2 و H2 به خلوص بيشتر هيدروژن کمک می کند . واکنش WGS به صورت زير انجام می شود:

CO2  +   H2O               CO    +   H2

                    

از طرفی واکنش WGS بازگشت پذير و گرماده است که هر دوی اين موارد  نامطلوب است . چون در دمای بالا واکنش  به سمت توليد CO بر می گردد.به همين دليل راکتورهای پر شدهء قديمی که برای اين واکنش در نظر گرفته می شوند: بسيار بزرگ وسنگين بودند. گونهء جديدی از راکتورها که برای اين منظور به کار می روند : راکتورهای  با غشاي سراميکی هستند که می توانند ميزان انجام واکنش را تا حد زيادی افزايش دهند ومحصول CO2 و H2 را به صورت جداگانه  تحويل مي دهند.

با توجه به واکنش WGS: برای پيشرفت واکنش به سمت توليد CO2 و H2می توان  COرا به صورتی پيوسته از محيط واکنش خارج کرد:به عبارت ديگر می توان CO2 را بوسيلهء نوعی جاذب که در محيط واکنش قرار می گيرد: جذب کرد ودر نتيجه واکنش به سمت توليد بيشتر  CO2وH2 پيش می رود و در واقع درجه ء تبديل CO بهCO2 افزايش می يابد.بدين منظور طرحهايی بررسی شده است که در زير به آنها اشاره مي کنيم :طرح ۱  جذب افزايشی WGS در راکتور پر شده وطرح ۲ : شامل جذب افزايشیWGS در راکتور غشايی.در طرح ۱جاذب  CO2( hydrotalcite)را با کاتاليست واکنش   WGS( Cu/Zno ) در يک بستر پرشده مخلوط کرده و اجازه   داده ايم تا عمليات انجام شود.در طرح ۲ راکتور غشايی  که غشا آن از نوع سل ژل است و  نسبت به CO2و H2  انتخابگری دارد استفاده شد.جاذبی که برای جداسازی  CO2 به کار ميرود :در قسمت تراوای غشا قرار می گيرد.بنابراين هر دو محصول واکنش می توانند به وسيلهء غشا جدا شوند .در ضمن جذب   CO2در قسمت تراوا می تواند درصد خلوص  H2 را نيزافزايش دهد.

Hydrotalcite   يک ماده جاذب خوب با بازگشت پذيری زياد CO2   است که طبق آزمايشات انجام شده حتی بخار آب روی بازگشت پذيری آن تاثيری ندارد.فرمول شيميايی آن به وسيلهء   XRDکه روی آن انجام  شد.

Mg0.645Al0.355(OH)2(CO3)0.178   ۰٫۱۰۵ (H2O) بدست آمد.

بنابراين وجود غشا در راكتور غشائي از مخلوط شدن واكنشگرها با محصولات واكنش جلوگيري مي‌كند و همچنين وجود جاذب Hydrotalcite باعث افزايش جذب دي اكسيد كربن و در نتيجه افزايش درصد خلوص هيدروژن مي‌شود.موضوعات :
رشته شیمی
ads

درباره نویسنده

admin 19275 نوشته در مرجع دانلود برنامه و بازی تاپ اندروید دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید